تبلیغات
☆بهترین ها و ستاره های موزیک☆ - music again


☆بهترین ها و ستاره های موزیک☆

music again

 

I want your body, mind, soul, et cetera

من بدنت، ذهنت، روحت و هرچیزی که به اینا مربوط بشه رو میخوام

And one day you'll see, you should give it to me

و یه روز میبینی که باید اینارو به من بدی

And I don't want anyone instead of ya

و من کسی رو به جای تو نمیخوام

Oh babe I'm goin crazy, come on and give it to me

عزیزم دارم دیوونه میشم، بیا و اونارو به من بده (!!!)

And I ain't never met nobody better-er

و من هرگز کسی که بهتر باشه رو ملاقات نخواهم کرد

You're someone else's baby

تو مال کسی دیگه هستی

I'm so sick of living for other people

من از زندگی کردن برای بقیه خسته شدم

Took meeting you to realize

میخوام تو رو ببینم تا بفهمم

I don't wanna lose ya, I wanna keep ya

نمیخوام تورو از دست بدم، میخوام نگهت دارم

Put your little hand in mine and

دست کوچیکت رو وارد ذهن من کن و

Look into my eyes, baby eyes

به چشمام نگاه کن، عزیزم چشمام

Oh you make me wanna listen to music again

تو یه کاری می کنی دوباره بخوام به موزیک گوش بدم

Yeah you make me wanna listen to music again

آره تو یه کاری می کنی دوباره بخوام به موزیک گوش بدم

There had been many moons before I met ya

قبل از اینکه تو رو ملاقات کنم ماه های زیادی بود

And I ain't going nowhere

 ومن جایی نمی رفتم

And now you give me back my raison d'être

ولی تو حالا کاری کردی که تو زندگیم هدف مشخصی داشته باشم

And I'm inspired again

و من دوباره الهام گرفتم

And I know in some ways we're kinda evil

و من میدونم بعضی مواقع ما یکم خبیث و شیطانی میشیم

Got my roots and you've got ties

ریشه های من رو گرفتی و تو نخ داشتی(؟)

But my heart's no stranger to upheaval

اما در قلب من چیز غریبی وجود نداره که توش تغییر بدی ایجاد کنه

Put your little hand in mine and

دست کوچیکت رو وارد ذهن من کن و

Look into my eyes, baby eyes

به چشمام نگاه کن، عزیزم چشمام

Oh you make me wanna listen to music again

تو یه کاری می کنی دوباره بخوام به موزیک گوش بدم

Yeah you make me wanna listen to music again

آره تو یه کاری می کنی دوباره بخوام به موزیک گوش بدم

Ahhh music again

Look in to my eyes very eyes

به چشمام نگاه کن

I just wanna listen to music again

من فقط میخوام دولاره به آهنگ گوش بدم

Oh yeah oh yeah oh yeah wooh oh hey!

I'm so sick of living for other people

من از زندگی کردن برای بقیه خسته شدم

Took meeting you to realize

میخوام تو رو ببینم تا بفهمم

I don't wanna lose ya, I wanna keep ya

نمیخوام تورو از دست بدم، میخوام نگهت دارم

Put your little hand in mine and

دست کوچیکت رو وارد ذهن من کن و

Look into my eyes, baby eyes

به چشمام نگاه کن، عزیزم چشمام

Oh you make me wanna listen to music again

تو یه کاری می کنی دوباره بخوام به موزیک گوش بدم

Yeah you make me wanna listen to music again

آره تو یه کاری می کنی دوباره بخوام به موزیک گوش بدم

 

Oh you make me wanna listen to music again

تو یه کاری می کنی دوباره بخوام به موزیک گوش بدم

Yeah you make me wanna listen to music again

آره تو یه کاری می کنی دوباره بخوام به موزیک گوش بدم

برچسب ها:ترجمه ی اهنگ های ادام لمبرت،  
[ شنبه 28 مرداد 1391 ] [ 10:09 ب.ظ ] [ تینا ] نظرات      قالب ساز آنلاین