تبلیغات
☆بهترین ها و ستاره های موزیک☆ - pop that lock


☆بهترین ها و ستاره های موزیک☆

pop that lock

قفل رو باز کن

 

Left, right, step up to the spotlight
Why you actinuptight?
I’m takin’ you to school, that’s right
High, low, don’t tell me you don’t know
how to ever let go
I’m takin’ you to school, that’s right

چپ ! راست ! بلند شو و برو سمت نورافکن

چرا مثل یه آدم بی قرار رفتار میکنی؟

من تو رو میبرم که بهت یاد بدم . آره درسته!

بالا ! پایین ! به من نگو که نمیدونی

چطور تکونش بدی

من تو رو میبرم که بهت یاد بدم . آره درسته !

Tonight we burn it all
get hot get tall
yeah we’re lighter than air
you got the key to your release
so pop that lock until you’re lighter than air.

ما امشب همه چی رو به آتش میکشیم

داغ میشیم و بلند

آره ما از هوا هم سبک تریم

تو کلید آزادی خودت رو داری

پس قفلش رو باز کن تا وقتی که حس کنی از هوا هم سبک تری

If you wanna be that
you’ve got to dream
If you got the key then baby pop that lock
If you wanna free it
you have got to scream
if you got the key then baby pop that lock

اگه میخوای اونطوری باشی

باید رویاشو ببینی

اگر کلید رو داری پس عزیزم قفل رو باز کن

اگر میخوای آزادش کنی

باید جیغ بکشی

عزیزم اگر کلید رو داری پس قفل رو باز کن

Banjee Boys and Dancey Girls get down, down down
Get down, down down!

پسرای بانجی ودخترای رقصنده برقصید و شادی کنید!

Werk b**ch you don’t gotta stress this
got ‘em feeling restless show ‘em how it’s done alright
Secret don’t care if you don’t keep it don’t care if you leak it
Show ‘em how it’s done alright

سخت برقص نمیخواد که تو استرس داشته باشی

کاری کن که دیگران احساس بی قراری کنن نشونشون بده که چطور به خوبی انجام دادی

اهمیت نده اگر نمیتونی رازی رو نگه داری و اون رو فاش میکنی

نشونشون بده که چطور به خوبی انجامش دادی

Tonight we burn it all
get hot get tall
yeah we’re lighter than air
you got the key to your release
so pop that lock until you’re lighter than air

ما امشب همه چی رو به آتش میکشیم

داغ میشیم و بلند

آره ما از هوا هم سبک تریم

تو کلید آزادی خودت رو داری

پس قفلش رو باز کن تا وقتی که حس کنی از هوا هم سبک تری

If you wanna be that
you’ve got to dream
If you got the key then baby pop that lock
If you wanna free it
you have got to scream
if you got the key then baby pop that lock

اگه میخوای اونطوری باشی

باید رویاشو ببینی

عزیزم اگر کلید رو داری پس قفل رو باز کن

اگر میخوای آزادش کنی

باید جیغ بکشی

عزیزم اگر کلید رو داری پس قفل رو باز کن

Banjee Boys and Dancey Girls get down down down
get down
get down

پسرای بانجی ودخترای رقصنده برقصید و شادی کنید!


Werk Werk Werk alright
get down
Werk Werk Werk alright

تکون تکون به خوبی بدنت رو تکون بده

برقص

Banjee Boys and Dancey Girls get down
You better pop that lock

پسرای بانجی ودخترای رقصنده برقصید و شادی کنید!

بهتره که قفل رو باز کنی

If you wanna be that
you’ve got to dream.
If you got the key then baby pop that lock
If you wanna free it
you have got to scream
if you got the key then baby pop that lock

اگه میخوای اونطوری باشی

باید رویاشو ببینی

عزیزم اگر کلید رو داری پس قفل رو باز کن

اگر میخوای آزادش کنی

باید جیغ بکشی

عزیزم اگر کلید رو داری پس قفل رو باز کنبرچسب ها:ترجمه ی اهنگ های ادام لمبرت،  
[ شنبه 28 مرداد 1391 ] [ 03:05 ب.ظ ] [ تینا ] نظرات      قالب ساز آنلاین