تبلیغات
☆بهترین ها و ستاره های موزیک☆ - ترجمه ی اهنگ falling down






☆بهترین ها و ستاره های موزیک☆

You walk and talk Like you’re some new sensation

تو طوری راه میری و حرف میزنی انگار که یه حس تازه ای داری

You move in circles You don’t need an invitation

تو اینقدر با آدما سرو کار داری (مشهوری) که به دعوت نیاز نداری

You spend your money You can’t get no satisfaction

تو پولتو خرج میکنی اما هیچ وقت احساس رضایت نداری

You play it right So you can get the right reaction

تو بازی رو درست انجام میدی بنابر این فکر میکنی که نتیجه درستی هم باید بگیری

It won’t be long, my darling

عزیزم همه اینا مدت زیادی طول نمیکشه

Pick up the phone Nobody’s on it

تلفنو بر میداری اما هیچکی پشت خط نیست

Where are your friends now , baby

بچه جون الان دوستات کجا رفتند

Aren’t they the ones Supposed to be there for You,

آیا اونا همونایی نیستند که قرار بود برای تو آنجا باشند

and you’re falling down

و تو داری سقوط میکنی (شکست میخوری

The world starts spinning out

جهان بیهوده برای تو میگذره

You, and you’re falling down

تو , و تو داری سقوط میکنی (شکست میخوری

No, it’s not all about You,

نه اینا همش درباره تو نیست

and you’re falling down

و تو داری سقوط میکنی (شکست میخوری

You know I’ll be around

تومیدونی که من از پس مشکلام بر میام

When you’re falling down Falling down Falling down

زمانی که تو داری سقوط میکنی (شکست میخوری

What’s out of place

چی بیجا (بیموقع) هست ؟

When you look into the mirror

وقتی تو خودتو تو آینه نگاه میکنی

The truth is blurry But the lies are getting clearer

حقیقت اینه که تاری و دروغات دارن روشن تر میشن

Your eyes are fixed Your smile is so elastic

چشات خیری مونده (به من میخوای توجه کنی) و خندت هم خیلی کشدار هست (لبخند بلند

You gave me roses But they’re all just made of plastic

تو به من گل رز میدی اما جنس همه گل ها از پلاستیکه

It won’t be long, my darling

عزیزم همه اینا مدت زیادی طول نمیکشه

Pick up the phone Nobody’s on it

تلفنو بر میداری اما هیچکی پشت خط نیست

Where are your friends now, baby

بچه جون الان دوستات کجا رفتند

Aren’t they the ones Supposed to be there for

آیا اونا همونایی نیستند که قرار بود برای تو آنجا باشند

You, and you’re falling down

تو , و تو داری سقوط میکنی (شکست میخوری

The world starts spinning out You,

جهان بیهوده برای تو میگذره

and you’re falling down

و تو داری سقوط میکنی

No, it’s not all about You,

نه اینا همش درباره تو نیست

and you’re falling down

و تو داری سقوط میکنی

You know I’ll be around

تومیدونی که من از پس مشکلام بر میام

When you’re falling down Falling

زمانی که تو داری سقوط میکنی

Smile for the camera Everybody’s looking at you

برای دوربین بخند همه دارن نگات میکنن

Smile for the camera If they’re all about to trash you

برای دوربین بخند حتی اگه قصد خورد کردن تورو دارن

Smile for the camera

برای دوربین بخند

(Camera, camera) Smile for the camera

برای دوربین بخند

Who’s gonna catch you You

کی میخواد تو رو بگیره

(You) You, and you’re falling down

داری سقوط میکنی

The world starts spinning out You,

جهان بیهوده برای تو میگذره
falling down


falling down

and you’re
تو داری سقوط میکنی

No, it’s not all about You,

نه اینا همش درباره تو نیست

when you’re falling down

زمانی که تو داری سقوط میکنی

You know I’ll be around

تومیدونی که من از پس مشکلام بر میام

When you’re falling down Falling

زمانی که تو داری سقوط میکنی

Smile for the camera Everybody’s looking at you

برای دوربین بخند همه دارن نگات میکنن

Smile for the camera If they’re all about to trash you

برای دوربین بخند حتی اگه قصد خورد کردن تورو دارن



برچسب ها:ترجمه ی اهنگ های سلنا گومز،  
[ جمعه 26 آبان 1391 ] [ 11:16 ق.ظ ] [ تینا ] نظرات



      قالب ساز آنلاین